Betingelser og Vilkår

I dette dokumentet blir 'kunden' også referert til som 'arrangementsvert'.

Det er kundens ansvar å påse at alle vilkårene i dette dokumentet er oppfylt.

 

Hvis vilkårene ikke er oppfylt, kan det føre til kansellering av dj-arrangementet. I slike tilfeller vil bare halvparten av betalingen for arrangementet bli refundert.

 

INDIE DJ er det offentlige navnet for selskapet INDIE DJ FOX (www.indiedj.no ) og er representert ved Daniel Paul Fox.

 

Bestilling/Booking

 

Et arrangement er booket når det er betalt for. Før endelig booking må en dato for arrangementet settes. Datoen må passe både for kunden og for Indie DJ.

Hvis kunden bestiller sitt arrangement ved hjelp av den elektroniske kalenderen på nettstedet www.indiedj.no , så er den valgte datoen fastsatt for begge parter som dato for arrangementet.

 

Har kunden særlige / spesifikke behov, må disse spesifiseres til Indie DJ i god tid før arrangementet. Dette inkluderer start – og slutttidspunkt for arrangementet, og eventuelle detaljer angående tilgang til lokalet, inkludert adgang for bil.

 

Sikkerhet

 

DJ har ansvar for å sørge for at DJ utstyret er satt opp slik at det ikke kan være til fare / skade for personer som deltar på arrangementet.

 

Arrangementsverten har ansvar for å sikre at ingen berører eller benytter DJ utstyret eller belysningen mens DJ er borte fra utstyret, for eksempel hvis DJ går på toalettet.

 

Arrangementsverten har ansvar for at DJ kan gjennomføre set'et i et trygt miljø. Dette inkluderer trygge elektriske porter for DJ og ingen løse deler eller miljøfarer i lokalet.

 

Arrangementsverten har også ansvar for at atferden til personer som deltar på arrangementet ikke er truende eller voldelig mot DJ eller andre personer tilstede.

 

Arrangementsverten har ansvar for at drikke, mat eller andre ting som ikke tilhører DJ ikke plasseres på utstyr tilhørende Indie DJ.

 

Lokalet

 

Hvis lokalet er høyere opp enn én etasje i trapper, og det ikke er heis tilgjengelig, må arrangøren ha minst én person som er i stand til å hjelpe DJ med å ta DJ utstyr og belysning til og fra bilen til lokalet der DJ arrangementet skal gjennomføres. Dette gjelder både før og etter DJ - arrangementet. Et navn og telefonnummer til personen må gis til Indie DJ (dan@indiedj.no) senest 1 uke før arrangementet.

 

Lokalet som DJ'en skal spille i må ha et område som DJ'en kan bruke til å sette opp. Dette må være minimum 1 meter x 2 meter for DJ-utstyret og 1 meter x 3 meter for belysning.

 

Lokalet må ha minst to stikk- kontakter som DJen kan bruke i nærheten av der utstyret skal settes opp.

Lokalet må ha en god standard, også for hygiene.

 

Oppsett

 

Arrengementsverten må være i stand til å møte DJ-en og gi tilgang til lokalet der DJ skal spille.

DJ trenger omtrent 1 time til å sette opp DJ utstyr og lys før spillingen begynner.

DJ må ha mulighet til å parkere bilen sin ved lokalet. Hvis dette ikke er mulig, må arrangementsverten kontakte DJ før arrangementet, slik at en alternativ ordning kan avtales mellom arrangemensverten og DJ.

 

Gjennomføring av DJ set

 

Hvis det er sanger som arrangementetvert / andre ønsker at Indie DJ spiller på arrangementet, må det, minst 1 uke før arrangementet, sendes en anmodning om disse sangene sammen med arrangementsdato til dan@indiedj.no .

 

Hvis arrangementsverten ønsker at gjester skal kunne ønske sanger under arrangementet, må dette også avklares med Indie DJ før arrangementet. I dette tilfellet vil det være et utvalg av sanger å velge mellom fra en liste laget av Indie DJ.

 

Etter gjennomføring av DJ set

 

DJ trenger 1 time for å kunne trygt pakke ned alt DJ utstyr og lys og returnere utstyret til bilen sin. Av denne grunn er det ansvaret til arrangementsverten å sikre at:

1) Lokalet kan forbli åpen for DJ 1 time etter gjennomføring av DJ set.

2) Arrangementsverten har anledning til å føre tilsyn med sikkerheten til DJ utstyret og belysning mens DJ er opptatt med transport av annet utstyr til bilen sin.

 

Avbestillinger

 

Hvis DJ må kansellere et reservert arrangement (for eksempel på grunn av sykdom) vil depositum og betalingen for arrangementet refunderes til kunden.

 

Hvis DJ-set avsluttes før avtalt sluttid, av årsaker utenfor DJs kontroll, vil betalingen til Indie DJ ikke bli refundert.

Hvis derimot DJ-set avsluttes tidlig pga et problem med DJ utstyret eller tekniske problemer, gjelder følgende:

  1. hvis DJ har spilt i to timer eller mer, så blir halvparten av betalingen refundert.

  2. hvis DJ har spilt i mindre enn to timer vil hele betalingen refunderes, men depositumet beholdes av Indie DJ.

 

Mens Indie DJ har som mål å gi en god service, vil refusjon av betaling ikke bli utstedt på grunnlag av at kundene ikke liker musikken som spilles, ikke er fornøyd med belysning eller ikke er fornøyd med kvaliteten på DJ teknikkene som anvendes under gjennomføringen.


Indie DJ ønsker å forsikre sine kunder om at disse vilkårene er laget for sikkerhets skyld, og vi tar alltid sikte på å yte god service og et minneverdig og underholdende arrangement.